Dil Seçiminiz: Türkçe | English
Geri

Sim'den Haberler

Uzak Depo üzerinden sevkıyat çözümlerimiz...
Müşteri firmalar, gittikçe artan oranda, tedarikçilerinin sevkıyatlarını daha küçük miktarlar olarak daha sık yapmalarını tercih etmektedirler. 
 
Bu yaklaşımları,lojistik maliyetlerini küçük bir oranda artırıyor olsa da, kendilerine stok seviyelerini azaltmalarından dolayı stoklama yeri ve finansal tasarruflar sağlamaktadır
Bu nedenle firmalar, Müşteri teslim yerlerine yakın bir adresteki, "Uzak depo" olarak adlandırılan lojistik stoklama merkezlerine doğru yönlenmektedirler
Buradaki malzeme hareketlerinin (giriş - çıkış) takip edilmesi, deponun düzenlediği irsaliyeler hakkında bilgi edinilmesi ve bu irsaliyelerdeki veriler kullanılarak Müşteri'nin istediği norma uygun EDI fatura düzenlemesi Web tabanlı çözümümüz tarafından sağlanmaktadır.
EDI Bağlantımız Olan Bazı Firmalar